Cztery liczby które zawładnęły światem

 

Protokół IPv4 wykorzystuje 32 bitowy, binarny schemat adresowania, w celu identyfikowania sieci, urządzeń sieciowych i komputerów przyłączonych do sieci. Adresy te, znane jako adresy IP, są ściśle regulowane przez Internet Network Information Center. Choć administrator sieci ma możliwość dowolnego wybierania nie zarejestrowanych adresów IP, taka praktyka spowoduje, że komputery mające takie "podrobione" adresy IP mogą działać prawidłowo tylko w obrębie swej własnej domeny. Próby dostępu do internetu z pewnością wykażą niepożądane skutki.

W sieciach wykorzystujących protokoły TCP/IP aktualnie są stosowane 32-bitowe adresy które jednoznacznie określają sieć oraz komputer dołączony do tej sieci. Każda z pięciu klas adresów IP jest oznaczona literą alfabetu: klasa A, B, C, D i E. Każdy adres składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Wzajemna relacja między nimi zależy od klasy adresów. Podział adresu IP na liczbę bitów określających sieć i liczbę bitów określających komputer wynika z faktu, że każde przedsiębiorstwo, które otrzymuje adresy Internetowe do własnego wykorzystania, otrzymuje tylko jakiś wydzielony zakres adresów IP, określany mianem: przestrzeni adresowej.Poszczególne klasy prezentują odmienne uzgodnienia dotyczące liczby obsługiwanych sieci i hostów. Choć są to adresy binarne, zwykle przedstawia się je w tzw. formacie dziesiętnym kropkowym (np. 135.65.121.6), aby ułatwić człowiekowi ich uzywanie. Kropki rozdzielają cztery oktety adresu.

 

My widzimy:
204.251.122.127
Sieć widzi:
11001100.11111011.01111010.01111111

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Klasa A: 0 Adres sieci Adres hosta
Klasa B: 1 0 Adres sieci Adres hosta
Klasa C: 1 1 0 Adres sieci Adres hosta
Klasa D: 1 1 1 0 Adres multicast
Klasa E: 1 1 1 1 RezerwaPołączone ze sobą grupy cyfr tworzą unikatowy adres w całej sieci i pozwalają na dokładne przesyłanie pakietów do odpowiednich komputerów oraz ustalenie, z jakiego komputera pochodzi otrzymany pakiet. Oktet oznacza liczbę zapisywaną na 8 bitach. Gdy połączymy 4 oktety adresu, uzyskamy więc pełny adres 32-bitowy. Używając kombinacji (połączeń) rozmaitych oktetów, można określić kilka milionów unikatowych adresów sieciowych. W odróżnieniu od nazw domenowych, adresy IP są odczytywane i obsługiwane bespośrednio przez komputery. Są one zorganizowane hierarchicznie od lewej do prawej.

>>> Kalkulator IP <<<

Adres w każdym oktecie ma zakres od 0 do 255. Pierwsza liczba (oktet) określa jedną z pięciu klas adresów. Pierwszy oktet adresów klasy A jest liczbą mieszczącą się w przedziale od 1 do 126. Pierwszy oktet adresów klasy B jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 128 do 191. Pierwszy oktet adresów klasy C jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 192 do 223. Pierwszy oktet adresów klasy D jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 224 do 239. W zależności od klasy adresu pozostałe oktety maja różne znaczenie.


Adres IP klasy A: Pierwszy bit adresu klasy A jest zawsze ustawiony na "0". Następne sziedem bitów identyfikuje numer sieci. Ostatnie 24 bity (np.: trzy liczby dziesiętne oddzielone kropkami) adresu klasy A reprezentują możliwe adresy hostów. Adresy klasy A mogą mieściś się w zakresie od 1.0.0.0 do 126.0.0.0. Każdy adres klasy A może obsłużyć 16777214(=2^24-2) unikatowych adresów hostów.

Adres w każdym oktecie ma zakres od 0 do 255. Pierwsza liczba (oktet) określa jedną z pięciu klas adresów. Pierwszy oktet adresów klasy A jest liczbą mieszczącą się w przedziale od 1 do 126. Pierwszy oktet adresów klasy B jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 128 do 191. Pierwszy oktet adresów klasy C jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 192 do 223. Pierwszy oktet adresów klasy D jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 224 do 239. W zależności od klasy adresu pozostałe oktety maja różne znaczenie.Adres IP klasy A: Pierwszy bit adresu klasy A jest zawsze ustawiony na "0". Następne sziedem bitów identyfikuje numer sieci. Ostatnie 24 bity (np.: trzy liczby dziesiętne oddzielone kropkami) adresu klasy A reprezentują możliwe adresy hostów. Adresy klasy A mogą mieścić się w zakresie od 1.0.0.0 do 126.0.0.0. Każdy adres klasy A może obsłużyć 16777214(=2^24-2) unikatowych adresów hostów.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Klasa A: 0 Adres sieci Adres hostaAdres IP klasy B: Pierwsze dwa bity adresu klasy B to "10". Następne 14 bitów identyfikuje numer sieci, zaś ostatnie 16 bitów identyfikuje adresy potyncjalnych hostów. Adresy klasy B mogą mieścić się w zakresie od 128.1.0.0 do 191.254.0.0. Każdy adres klasy B może obsłużyć 65534(=2^16-2) unikatowych adresów hostów.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Klasa B: 1 0 Adres sieci Adres hostaAdres IP klasy C: Pierwsze trzy bity adresu klasy C to "110". Następne 21 bitów identyfikuje numer sieci. Ostatni oktet służy do adresowania hostów. Adresy klasy C mogą mieścić się w zakresie od 192.0.1.0 do 223.255.254.0. Każdy adres klasy C może obsłużyć 254(=2^8-2) unikatowe adresy hostów.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Klasa C: 1 1 0 Adres sieci Adres hostaAdres IP klasy D: Pierwsze cztery bity adresu klasy D to "1110". Adresy te są wykorzystywane w multicastingu, ale ich zastosowanie jest ograniczone. Adres multicast jest unikatowym adresem sieci, kierującym pakiety do predefiniowanych grup adresów IP. Adresy klasy D mogą pochodzić z zakresu 224.0.0.0 do 239.255.255.254.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Klasa D: 1 1 1 0 Adres multicast

 

Pewna niejasnośc definicji klasy D adresu IP przyczynia się do potencjalnych rozbieżności pomiędzy jej rozumieniem a stanem faktycznym. Choć IETF zdefiniowało klasy C i D jako oddzielne, różniące się pod względem zakresów liczbowych i zamierzonej funkcjonalności, to wcale nie tak rzadko zdarza się, że zakres adresu klasy D jest utożsamiany z zakresem adresu klasy C. Jest to podejście nieprawidłowe - ale najwidoczniej narzucane przez pewne kursy certyfikujące.Adres IP klasy E: Faktycznie - zdefiniowano klase E adresu IP, ale InterNIC zarezerwował go do własnych badań. Tak więc żadne adresy klasy E nie zostały dopuszczone do stosowania w Internecie.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Klasa E: 1 1 1 1 RezerwaDuże odstępy między tymi klasami adresów marnowały znaczną liczbę potencjalnych adresów. Rozważmy dla przykładu średnich rozmiarów przedsiębiorstwo, które potrzebuje 300 adresów IP. Adres klasy C (254 adresy) jest niewystarczający. Wykorzystanie dwóch adresów klasy C dostarczy więcej adresów niż potrzeba, ale w wyniku tego w ramach przedsiębiorstwa powstaną dwie odrębne domeny. Z kolei zastosowanie adresu klasy B zapewni potrzebne adresy w ramach jednej domeny, ale zmarnuje się w ten sposób 65534-300=65234 adresy. Na szczęście nie będzie to już dłużej stanowic problemu. Został opracowany nowy, międzydomenowy protokół trasujący, znany jako bezklasowe trasowanie międzydomenowe (ang. CIDR - Classless Interdomain Routing), umożliwiający wielu mniejszym klasom adresowym działanie w ramach jednej domeny trasowania.

Adresowanie IP wymaga, by każdy komputer miał własny, unikalny adres. Maski podsieci mogą kompensować ogromne odstępy między klasami adresowymi, dostosowując długość adresów hosta i/lub sieci. Za pomocą tych dwóch adresów można trasować dowolny datagram IP do miejsca przeznaczenia

Protokół IPv4 ma już prawie dwadzieścia lat. Od jego początków Internet przeszedł kilka znaczących zmian, które zmniejszyły efektywność IP jako protokołu uniwersalnej przyłączalności. Prawdopodobnie najbardziej znaczącą z tych zmian była komercjalizacja internetu, która przyniosła wzrost populacji jego użytkowników. To z kolei stworzyło zapotrzebowanie m.in. na większą liczbę adresów. Ograniczenia IPv4 stały się bodźcem dla opracowania zupełnie nowej wersji protokołu. Jest ona nazywana IP, wrsja 6 (IPv4), ale powszechnie używa się również nazwy Następna generacja protokołu Internetu (ang. IPng - next generation of Internet Protocol).


Szukaj
Nowy komentarz
1 wiadomości
pix Małe pytanie
Zapewne banalne ale jeżeli można by uzyskać odpowiedź to będę wdzięczny. dlaczego Przy obliczaniu możliwości kombinacji dla adresów hostów...
pix 07-11-2011 18:00:47
~Robert

1-1 1 wątków