Cztery liczby które zawładnęły światem

 

Internet jako międzynarodowa sieć skupia w sobie chyba wszystkie platformy sprzętowe jakie kiedykolwiek zostały wynalezione przez człowieka. Aby możliwa była komunikacja pomiędzy poszczególnymi, często diametralnie różnymi platformami, opracowano specjalny protokół transmisji danych TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol).

Protokół ten został opracowany już około 20 lat temu dla Departamentu Obrony USA (Department of Defense). Departament obrony szukał sposobu połączenia różnych rodzajów posiadanych komputerów i sieci je obsługujących w jedną, wspólną sieć.


Protokół ten musi być zainstalowany na wszystkich komputerach połączonych do Internetu i jest swego rodzaju „tłumaczem” pomiędzy różnymi komputerami. W skład protokołu TCP/IP wchodzą między innymi adresy IP (Internet Protocol Address). Adresy te mają postać ciągu cyfr oddzielonych kropkami: 194.181.65.211, gdzie poszczególne liczby mieszczą się w zakresie od 0 do 255 i pełnią bardzo ważną funkcję - są nazwami poszczególnych fragmentów sieci, bez pomocy których nie byli byśmy w stanie ani odnaleźć nikogo w sieci, ani się z nikim połączyć.

W sieciach wykorzystujących protokoły TCP/IP aktualnie są stosowane 32-bitowe adresy które jednoznacznie określają sieć oraz komputer dołączony do tej sieci.


Rys. Adresacja IP w sieciach.

Adresacja IP w sieciachBez unikalnego adresu IP którego sieć TCP/IP używa do identyfikacji komputerów, nie jest możliwe odnalezienie konkretnego komputera. Ponieważ adresy IP są trudne w użyciu lub zapamiętywaniu, można używać zamiast nich nazw domenowych. Dla każdego adresu IP istnieje nazwa domenowa. Kiedy używasz nazwy domenowej do odwołania się do komputera w sieci, Twój system tłumaczy ją na związany z nią adres IP . Adres ten może być następnie używany przez sieci do znalezienia komputera.

Z powodu szybkiego rozwoju Internetu i rozwoju coraz to większych sieci, odpowiedzialność za kojarzenie nazw domenowych z adresami IP została przejęta przez serwery nazw (DNS).

 

Szukaj


Szukaj
Nowy komentarz
2 wiadomości
pix Czy ktoś używa adresów ipv6? [1]
Jak w temacie mam pytanie czy ktoś już wykorzystywał w praktyce adresy ipv6
pix 14-08-2008 23:37:30
~Tomek

1-1 1 wątków